ARU - Ansvarig reklamutgivare
Distans

Skola Berghs School of Communication

Utbildningsstart

13 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Pris

29 000 kr

Kort om utbildningen

Att hitta kreativa lösningar som går i linje med strategin är en sak - men att vara säker på att man håller sig inom ramarna för vad som är tillåtet är något helt annat. På den här kursen får du lära dig om marknadsföringslagen, tryckfrihet, etik och annat som en ansvarig reklamutgivare behöver kunna.Om kursenSom producent av marknadskommunikation ansvar du för att föreslagna marknadsföringsåtgärder inte strider mot gällande lagregler, etiska regler eller branschpraxis. För en framgångsrik kommunikation och ett lyckat samarbete med kunden är det viktigt att du känner till vilka rättsliga regler som styr marknadskommunikationen och hur de tillämpas i praktiken. Medlemsföretag i Sveriges Kommunikationsbyråer skall ha minst en medarbetare som är ARU, ansvarig reklamutgivare.