Arbete på väg - Nivå 1
Distans

Skola Branschutbildarna

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

995 kr

Kort om utbildningen

Allmän grundkompetens 1:1 omfattar en förståelse för Trafikverkets säkerhetskrav, hur en säker vägarbetsplats utformas, vägarbetsområdets zoner och vilka vägmärken och skyddsanordningar som kan användas. Den ger en grundläggande förståelse för vilka regler och lagar som styr samt vem som ansvar för vad. Den betonar även det egna ansvaret samt vikten att förstå de säkerhetsreglerna som finns på den aktuella arbetsplatsen.

Efter genomförd webbtentamen utfärdas ett personligt "APV 1 Kompetensbevis"

Studiematerial och extramaterial som ingår i Arbete på väg - Nivå 1.

 • Analys av trafikutvecklingen 2018
 • Arbeta med väghållningsfordon
 • Arbetsmiljöansvaret för arbetsgivare
 • Bilaga till IFS2009-4 Säkerhet vid arbete på väg
 • Bra arbetsmiljö på väg
 • Bra arbetsmiljö på väg – checklista
 • För din och trafikanternas säkerhet
 • Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på eller vid väg
 • Passerande trafik vid vägarbete
 • SmartFart - din hastighet gör skillnad
 • Säkrare bygg- och anläggningsarbete
 • TRVR Apv Trafikverkets tekniska råd
 • Utmärkning av fordon i väghållningsarbete
 • Vägmärken handbok
 • Åkerier

Hjärtligt välkommen in i värmen och gemenskapen hos Branschutbildarna Sverige AB.