BAM / OSA - Bättre arbetsmiljö - Online webbtentamen
Distans

Skola Branschutbildarna

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

1 900 kr

Kort om utbildningen

Vår webbtentamen för Bättre arbetsmiljö (BAM) är framtagen för dig som känner att du har ganska bra koll på arbetsmiljön men du vill uppdatera dina kunskaper och du vill ha ett Diplom som styrker din BAM-kompetens. Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Kursdeltagare har tillgång till kursen 12 månader. 

BAM webbtentamen består av 2 fristående delar.
Första delen är BAM-delen som består av 32 frågor där deltagaren behöver ha minst 28 rätt för att få godkänt. Svaren till frågorna finns i det studiematerial som deltagaren får tillgång till i samband med inloggning till webbtentamen. Tentamen kan göras om hur många gånger som helst under de 30 dagar deltagaren har access till tentamen. (Access kan förlängas mot en avgift på 200 kronor per månad).

Del två av webbtentamen: Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
Den andra delen av webbtentamen är inriktad på föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde i kraft 31 mars 2016. OSA handlar främst ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning, psykiskt påfrestande arbete och kränkande särbehandling. Föreskrifterna reglerar dessa områden och förtydligar arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva.

Självstudiematerial som ingår i webbtentamen. Bara att ladda hem.

 • Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön, broschyr
 • Användning av arbetsutrustning ADI 2010:14 tillägg
 • Användning av arbetsutrustning, föreskrifter
 • Arbetsmiljöhandbok
 • Arbetsmiljöproblem - Gör så här!
 • Arbetsmiljöstatistik arbetsskador
 • Att förbättra kvinnors arbetsmiljö
 • Bättre arbetsmiljö – varje dag
 • Guide för en bättre arbetsmiljö
 • Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män?
 • Leder regler och inspektioner till en bättre arbetsmiljö?
 • Minderårigas arbetsmiljö, föreskrifter
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö, föreskrifter
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, föreskrifter

Hjärtligt välkommen in i värmen och gemenskapen hos Branschutbildarna Sverige AB.