Ställningsutbildning 2-9 meter
Distans

Skola Branschutbildarna

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

2 100 kr

Kort om utbildningen

Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till 9 meter. Efter utbildningen har studerande färdigheter i att uppföra, riva och förändra byggställning på 2 – 9 meters höjd enligt gällande föreskrifter.

Studiematerial som ingår i webbtentamen ställning 2 - 9 meter

 • Användning av arbetsutrustning, föreskrifter
 • Byggnads. Och anläggningsarbete, föreskrifter AFS 1999:3
 • Nya typfall för rör och kopplingsställningar, pdf
 • Personlig fallskyddsutrustning, pdf
 • Självstudier 1. Ergonomi, pdf
 • Självstudier 2. Säkra ställningar, pdf
 • Självstudier 3. Byggnadsställningar, pdf
 • Självstudier 4. Plan för ställningar, pdf

Kursinnehåll:

 • Lagar och förordningar
 • Krav på ställningsbyggaren/arbetsledaren
 • Ergonomi
 • Riskanalys
 • Säkerhetskultur
 • Skyddsutrustning och fallskydd
 • Olika ställningstyper och fabrikat
 • Material
 • Planering
 • Ställningsföreskrifter
 • Bottning