Specialistbarnskötare
Distans

Skola Campus Nyköping

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Distans

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Förskolan har i dag stora rekryteringsutmaningar, samtidigt som antalet barn ökar. Det finns ett stort behov av att öka kompetensen hos barnskötare som en del i att täcka behovet av förskollärare. Under utbildningen lär du dig som idag arbetar som barnskötare att jobba med utbildning i förskolan utifrån läroplanens mål, huvuduppdraget är att stödja förskolläraren i undervisningsuppdraget. Ett ansvarsfullt jobb där du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar utbildningen samt utför projektarbete i barngrupp. Du kommer också utveckla din förmåga att handleda förskolans barnskötare samt elever under utbildning. Välkommen till en utbildning som utvecklar både dig och förskolans verksamhet.YRKESROLLER-SpecialistbarnskötareARBETSUPPGIFTER-Planering, genomförande och uppföljning av undervisning.