Ledarskap, 7,5 hp
Distans

Skola Campus Västervik

Utbildningsstart

2 november 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Kursen ger grundläggande kunskaper om ledarskap och behandlar områden som grupprocesser, olika ledarstilar, kommunikation och konflikthantering, stress och välbefinnande samt teambuilding.

Praktiskt tillämpade moment förekommer för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring de områden som kursen behandlar.