Specialistutbildad undersköterska inom demens
Distans

Skola Consensum Yrkeshögskola

Utbildningsstart

27 januari 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du vara med och höja kvaliteten i vård och omsorg? Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen med kunskaper, färdigheter och kompetenser som gör dig till en efterfrågad resurs i arbetslivet.

Att arbeta med personer med kognitiva svårigheter kräver stor kunskap och förståelse. Du kommer att fördjupa dig i olika demenssjukdomar och på vilket sätt du kan bidra till ett ökat välbefinnande och delaktighet för personen med demens utifrån ett personcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt.

Du kommer att få nya insikter på vilket sätt ditt och dina kollegors agerande påverkar personen med demens och du får färdigheter i hur du kan använda bemötande, kommunikation och samarbete med vårdtagare och anhöriga för att främja en meningsfull vardag.