Kommunikatör
Distans

Skola Distansinstitutet

Utbildningsstart

10 juni 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Pris

17 900 kr

Kort om utbildningen


Arbeta som kommunikatör med både strategisk och praktisk kommunikation på ett företag eller en organisation

Som utbildad kommunikatör kan du arbeta både som kommunikatör, informatör eller redaktör. Den här spännande yrkesrollen innefattar en stor variation i arbetsuppgifter. Att arbeta med kommunikation är på de flesta arbetsplatser väldigt kreativt. Utöver en bra känsla för retorik, pedagogik och social förmåga bör en kommunikatör ha kunskaper om begrepp som kommunikationsplanering, omvärldsanalys och krishantering.

Efter utbildningen
Efter genomförd utbildning blir du Diplomerad kommunikatör och du är redo att kliva ut i arbetslivet. För att bli Certifierad kommunikatör krävs godkänt arbetsprov. All information kring detta får du i utbildningen.
Utbildningen är utformad så att du ska kunna börja arbeta på en marknads- eller kommunikationsavdelning direkt efter genomförda studier.

Studietid:Du väljer själv