Socialpedagog
Distans

Skola Distansinstitutet

Utbildningsstart

10 juni 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Pris

21 900 kr

Kort om utbildningen


Lär dig allt om de lagar, metoder, förhållningssätt och bemötande som du behöver i rollen som socialpedagog för att hjälpa utsatta människor på ett professionellt sätt.

När du är färdig med utbildningen kan du börja hjälpa utsatta människor genom arbete inom t.ex.:

  • Statens institutionsstyrelse
  • Barn- och ungdomsvård
  • LSS-boenden
  • HVB-hem 
  • Kriminalvård
  • Missbruksvård
  • Äldreomsorg

Studietid:Du väljer själv