Socialpedagog
Distans

Skola Distansinstitutet

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

2 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

21 900 kr

Kort om utbildningen

Lär dig att stötta och hjälpa utsatta människor på ett professionellt sätt i rollen som socialpedagog.

Några ord från ämnesexperten Lena
Idag är efterfrågan mycket stor på personer med socialpedagogisk utbildning för arbete inom både kommunala och privata verksamheter. Det innefattar arbete med utsatta människor i alla åldrar från barn till åldringar och verksamheter som t.ex. HVB-hem, LSS-boenden eller Socialtjänstens stödboenden.

Med den här utbildningen i ryggen kommer du ha alla möjligheter att arbeta professionellt som socialpedagog. Du kommer att bli efterfrågad.

Du får en gedigen bas att stå på som ger dig kunskap om dig själv men också förståelse för andras utanförskap. Du kommer att få redskap som gör dig trygg i att stödja andra människor. Du hjälper dem att utveckla sina starka sidor.

Vi ser möjligheter, inte problem.

Studietid: Tre terminer