Behandling och missbruk
Distans

Skola Expressa Utbildningscenter AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Pris

4 900 kr

Kort om utbildningen


Syftet med kursen Behandling och missbruk är att öka förståelsen för och kunskapen om missbruksproblematik och dess olika områden. Kursen syftar även till att ge teoretisk kunskap om bakomliggande orsaker till ett missbruk, olika behandlingsformer samt reflektion kring missbruk och behandling sett ur ett sociologiskt perspektiv.

Tidsram
Du har sammanlagt 12 månader på dig att slutföra kursen, räknat från kursens startdag. Du bestämmer själv studietakt och tempo under dessa 12 månader. Vill du läsa i snabbare takt och bli klar går det naturligtvis bra, förutsatt att du har klarat alla uppgifter och betalat hela avgiften för kursen. Vill du läsa i en lugnare takt utgår du ifrån 12 månader.

Start varje månad.