Certifierad/Diplomerad Hälsopedagog
Distans

Skola Expressa Utbildningscenter AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

15 900 kr

Kort om utbildningen

Syftet med denna utbildning är att du ska få en bred och omfattande kunskap om hälsa, hälsa ur ett historiskt perspektiv, kulturella skillnader på hälsa, kommunikation, bemötande, friskvård, kost, fysisk och kognitiv aktivitet. Du kommer även få kunskap i samtalsmetodik och hur man anpassar sig till varje enskild individ man möter. I utbildningen ingår även praktiska moment med klienter som sedan kommer att examineras.

Efter avslutad utbildning förväntas du ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

  • Kunskap om hälsa ur ett historiskt perspektiv
  • Kunskap om hälsa och hälsorelaterade levnadsförhållanden
  • Förståelse för salutogent förhållningssätt och KASAM
  • Förståelse för pedagogiska hälsofrämjande arbetssätt
  • Kunskap om kommunikation och bemötande
  • Utvecklad förmåga att anpassa aktiviteter och planering mot olika individer
  • Ökad förståelse för frisk- och riskfaktorer när det kommer till hälsa
  • Kunskap om kost och näringslära
  • Förståelse för kulturella skillnader på hälsa
  • Verktyg för att kunna reflektera över och analysera det praktiska arbetet med klienter

Start varje månad.