Certifierad/Diplomerad Socialkonsulent
Distans

Skola Expressa Utbildningscenter AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

28 900 kr

Kort om utbildningen

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper och verktyg för att kunna arbeta stödjande, motiverande och hjälpande inom det sociala fältet. Utbildningen syftar till att ge förståelse för det sociala arbetets utformning och villkor, samt att ge förutsättningar för god kommunikation och ett gott bemötande. Studenten väljer själv inriktning mot någon av målgrupperna ungdomar, äldre, invandrare/flyktingar, personer med funktionsnedsättning eller personer med beroendeproblematik. I utbildningen ingår förutom teoretiska studier även obligatoriska videosamtal med handledaren.

För diplomering förväntas studenten efter avslutad utbildning ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

 • Förståelse för socialt arbete
 • Förståelse för utsatthet i dagens samhälle
 • Kunskap om olika målgrupper inom det sociala fältet
 • Fördjupad kunskap inom vald målgrupp
 • Kunskap om de lagar som reglerar socialt arbete
 • Kunskap i hur man förebygger, hanterar och löser konflikter
 • Förmåga att hålla i svåra, motiverande och rådgivande samtal
 • Kunskap om socialpedagogiska förhållningssätt och metoder
 • Utvecklad pedagogisk förmåga och kommunikationsförmåga
 • Utvecklats i rollen som god hjälpare och lyssnare
 • Ökad mångfaldsmedvetenhet
 • Kunskap i motiverande samtal (MI)

Start varje månad.