Certifierad Handledare
Distans

Skola Expressa Utbildningscenter AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

16 900 kr

Kort om utbildningen

Syftet med utbildningen är att ge de allmänna verktyg, färdigheter och kunskaper som behövs för att på ett professionellt sätt kunna handleda enskilda eller grupper på en arbetsplats.

Fokus ligger på att med hjälp av kommunikations- och samtalsverktyg utveckla förmågan att samarbeta, hantera konflikter och bemöta människor. Utbildningen syftar till att öka den personliga utvecklingen samt att öka kunskapen gällande arbetsgruppens psykologi på individ- och gruppnivå. I utbildningen ingår teoretiska studier, praktiska övningar samt handledningssamtal via Skype.

Efter avslutad utbildning förväntas du ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

  • Kunskaper i hur man förebygger, hanterar och löser konflikter på en arbetsplats
  • Förmåga att hålla i handledande samtal i en arbetsgrupp
  • Kunskap om psykosocial arbetsmiljö, arbetsgruppers dynamik och roller
  • Kunskap om personlig utveckling
  • Ökad kunskap om känslor och tankar
  • Förmåga att hålla i professionella och rådgivande samtal
  • Förmåga att handleda i beteendeändring i en arbetsgrupp
  • Utvecklad kommunikationsförmåga
  • Utvecklats i rollen som god hjälpare och lyssnare

Start varje månad.