Diplomerad Socialkonsulent
Distans

Skola Expressa Utbildningscenter AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Pris

28 900 kr

Kort om utbildningen


Socialkonsulentutbildningen är för dig som arbetar eller har intresse av att arbeta med människor i en stödjande, motiverande och hjälpande roll. Syftet med utbildningen är att skapa, utveckla samt förbereda en ny yrkesroll i samhället och avser att ge dig de allmänna verktyg, färdigheter och kunskaper som är av vikt för att kunna arbeta inom det sociala fältet. Ämnen som berörs är bland annat social problematik, utvecklingspsykologi, äldrepsykologi, beroendeproblematik, kommunikation och mångkulturalitet.

Efter avslutad och godkänd utbildning blir du diplomerad Socialkonsulent och har fått en grund att stå på för att kunna arbeta med olika målgrupper inom det sociala fältet så som ungdomar, invandrare/flyktingar och vuxna på individ, - grupp- och samhällsnivå.

Start varje månad.