Diplomerad Socialpedagog
Distans

Skola Expressa Utbildningscenter AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Pris

18 900 kr

Kort om utbildningen


Utbildningen till Socialpedagog passar dels dig som redan är verksam inom det sociala yrkesfältet, dels dig som önskar öka din kunskap och kompetens inom området för att efter utbildningen kunna arbeta som socialpedagog på en professionell nivå. Syftet med utbildningen är att utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv öka kunskapen om och förståelsen för utsatthet och mångfald i dagens samhälle. Utbildningen syftar även till att ge insikt om utsatthetens konsekvenser för människors livsvillkor, samt vikten av mångfaldsmedvetenhet i socialt arbete. Tyngdpunkten ligger på att medvetandegöra sin egen roll som socialpedagog i förhållande till människor som man möter i sitt sociala arbete utifrån en antidiskriminerande värdegrund.

Du får en handledare som följer dig under hela din studietid. Utbildningen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket innebär att det inte ingår några fysiska träffar.

Start varje månad.