Handledarutbildning
Distans

Skola Expressa Utbildningscenter AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Pris

10 900 kr

Kort om utbildningen


Denna utbildning är en basutbildning i handledning och vänder sig till dig som vill arbeta med handledning av grupper och individer på en arbetsplats. Utbildningen passar dels dig som redan är verksam i yrken där behov av handledning finns, dels dig som önskar öka dina kunskaper och stärka din kompetens för att efter utbildningen kunna arbeta som handledare.

Du får genom denna utbildning kunskap och effektiva redskap för att kunna vara ett bra stöd och kunna handleda och utveckla individer och grupper inom olika yrkeskategorier. Efter avslutad utbildning blir du diplomerad handledare och kan då arbeta där behov av handledning finns.

Utbildningen är uppdelad på fyra delmoment bestående av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett utbildningsbevis från oss i form av ett diplom.

Du får en handledare som följer dig under hela din studietid. Utbildningen sker helt och hållet på distans via en lärplattform, vilket innebär att det inte ingår några fysiska träffar.

Start varje månad.