Entreprenadbesiktning
Distans

Skola Företagsanpassade kurser i Sverige AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

2 dagar
I kursen ges du god kunskap om det juridiska regelverket för entreprenadbesiktning genom AB 04 och ABT 06. Du lär dig också hur du på bästa sätt genomför en besiktning rent praktiskt. Kursen lär dig de väsentliga delarna i besiktningsmannens arbete och målet är att du ska kunna tillämpa detta i praktiken.

Du som vill söka certifiering för att bli godkänd eller certifierad entreprenadbesiktningsman ges i denna kurs goda förutsättningar för att klara certifieringsprovet. Certifieringen i sin helhet kan du läsa mer om på www.kiwa.com

Del av kursinnehåll

 • Varför besiktning?
 • Vem får genomföra en besiktning?
 • Standardavtalen
 • Genomgång i AB av skillnader på förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, fortsatt slutbesiktning, m.fl.
 • Vilka lagar och överenskommelser styr besiktningarna?
 • Godkänd slutbesiktning, fortsatt slutbesiktning och avbruten besiktning.Vad är skillnaderna och när praktiseras dessa?
 • Vad händer när en entreprenad godkänns rent formellt med försäkringar, ansvar, garantier, m.m.?
 • Besiktningsprocessen
 • Planering
 • Genomförande
 • Utlåtande

Observera att detta är en företagsanpassad kurs. Priset är en uppskattning och kan bli högre eller lägre beroende på var i landet ni befinner er samt antal deltagare. Efter kort avstämning så ges ni ett fast pris som inkluderar samtliga kostnader. 

En Företagsanpassad kurs betyder att vi kommer ut till Er arbetsplats och håller utbildningen på plats hos er. Detta gör att vi kan anpassa kursen efter era särskilda önskemål och behov och ni slipper också rese- samt logikostnader för er personal för att delta i kurs. I en företagsanpassad kurs får ni också ökat utrymme för att ställa frågor till föreläsaren som är ämnesexpert vilket annars kan vara en utmaning vid större grupper med deltagare från konkurrerande verksamheter. Ni kan också till kurstillfället ta med era aktuella case att träna på – på så sätt knyts den teoretiska kunskapen an till direkt tillämpbar kunskap!