Excel för inköpare - Grund
Distans

Skola Företagsanpassade kurser i Sverige AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

2 dagar
Detta är en Excel‐kurs speciellt framtagen för dig som arbetar med inköp och supply chain management i privat eller offentlig sektor. Vi lägger speciell vikt på verktyg och metoder som är användbara för att mäta och förbättra inköpsprocesser. Mycket fokus läggs på att analysera inköpsdata från företagets affärs‐system för vidare bearbetning i Excel.

Kursinnehållet är framtaget baserad på mer än 20 års erfarenhet av rådgivningsverksamhet och coaching inom inköp och supply chain management området i nordiska företag samt över 2 000 kursdeltagare bara på denna kurs. En vanlig kommentar efter kursen är: ”Varför har jag inte gått denna kurs tidigare?”

Två timmars Excel‐support efter kursen.

Del av kursinnehåll

 • Introduktion till nödvändiga funktioner för effektiv hantering av data
 • Verktyg för hantering av stora datamängder
 • Jämförelse av‐ och uppslag i listor med hjälp av LETARAD (VLOOKUP)
 • Strukturering och uppbyggnad av information i Excel
 • Import av data från företagets affärssystem och andra datakällor
 • Kopplingar till externa datakällor med hjälp av frågeverktyget MS Query
 • Effektivisering av inköpsrutiner med hjälp av makron
 • Jämförelse av prislistor
 • Hitta vilka priser som är olika i olika listor
 • Hitta priser som fattas i någon lista
 • Hitta det lägsta/högsta priset i flera olika listor
 • Ta bort dubbletter i listor
 • Hitta vilka artiklar/kategorier vi köper oftast
 • Vilka artiklar/kategorier lägger vi mest pengar på?
 • Hur ser inköpsfördelningen ut mellan olika artiklar?
 • Vilka leverantörer köper vi mest från?
 • Hur ser inköpsfördelningen ut mellan olika leverantörer?
 • Hur stort är det genomsnittliga fakturavärdet från olika leverantörer?

Observera att detta är en företagsanpassad kurs. Priset är en uppskattning och kan bli högre eller lägre beroende på var i landet ni befinner er samt antal deltagare. Efter kort avstämning så ges ni ett fast pris som inkluderar samtliga kostnader. 

En Företagsanpassad kurs betyder att vi kommer ut till Er arbetsplats och håller utbildningen på plats hos er. Detta gör att vi kan anpassa kursen efter era särskilda önskemål och behov och ni slipper också rese- samt logikostnader för er personal för att delta i kurs. I en företagsanpassad kurs får ni också ökat utrymme för att ställa frågor till föreläsaren som är ämnesexpert vilket annars kan vara en utmaning vid större grupper med deltagare från konkurrerande verksamheter. Ni kan också till kurstillfället ta med era aktuella case att träna på – på så sätt knyts den teoretiska kunskapen an till direkt tillämpbar kunskap!