MER & AMA Anläggning 17
Distans

Skola Företagsanpassade kurser i Sverige AB

Utbildningsstart

12 december 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

2 dagar
AMA Anläggning 17 är avsedd att tjäna som ett underlag vid upprättande av tekniska beskrivningar och syftar till att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav på den färdiga produkten och dess delar. Denna kurs är för dig som behöver kunskap i att tolka eller upprätta korrekta beskrivningar inom mark och anläggning. I delen om MER Anläggning 17 lär du dig om innehållet i de nya mät- och ersättningsreglerna, principerna för deras användning och deras roll i byggsektorns regelverk.

I kursen får du god förståelse för kopplingen mellan AMA och MER anläggning genom en pedagogisk röd tråd genom kursen.

Del av kursinnehåll

AMA delen:

 • En AMA för hela anläggningssektorn
 • Bakgrund, motiv och uppbyggnad
 • Varför en ny AMA Anläggning?
 • Byggsektorns regler och AMA:s roll
 • Diskussion och övningsuppgifter

MER delen:

 • Koppling till AB 04, AMA AF 12 samt AMA Anläggning 17
 • Allmänna principer för Mät- och ersättningsreglerna
 • Begreppsförklaringar
 • Nyheter i MER Anläggning
 • Tillämpningsanvisningar
 • Skrivsätt i mängdförteckning
 • Principer för mätning och mätregler
 • Principer för ersättning och ersättningsregler

Observera att detta är en företagsanpassad kurs. Priset är en uppskattning och kan bli högre eller lägre beroende på var i landet ni befinner er samt antal deltagare. Efter kort avstämning så ges ni ett fast pris som inkluderar samtliga kostnader. 

En Företagsanpassad kurs betyder att vi kommer ut till Er arbetsplats och håller utbildningen på plats hos er. Detta gör att vi kan anpassa kursen efter era särskilda önskemål och behov och ni slipper också rese- samt logikostnader för er personal för att delta i kurs. I en företagsanpassad kurs får ni också ökat utrymme för att ställa frågor till föreläsaren som är ämnesexpert vilket annars kan vara en utmaning vid större grupper med deltagare från konkurrerande verksamheter. Ni kan också till kurstillfället ta med era aktuella case att träna på – på så sätt knyts den teoretiska kunskapen an till direkt tillämpbar kunskap!