Ny som chef
Distans

Skola Företagsanpassade kurser i Sverige AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

4 dagar
Dagarna kan fördelas enligt 2 + 2 dagar enligt önskemål om när i tid – helst med tid för reflektion och träning med ett tidsspann på ca 2-4 veckor.

I denna utbildning ges du kunskaper och verktyg som du behöver för att ta dig an utmaningar du kan komma att stå inför i din nya roll. Kursen tar hänsyn till vad du behöver ha med dig och träna på för att göra ett bra jobb och är uppdelad i två moduler där du får uppgifter före, under och efter kursen.

Del av kursinnehåll

 • PLUS-modellen om organisationers perspektiv och byggstenar
 • Förstå gruppens beteende och dynamik i olika utvecklingsfaser
 • Hur fungerar människor? Grundläggande kunskaper om hjärnan och det mänskliga biologiska systemet.
 • Att leda individer genom effektiv och anpassad kommunikation
 • Att få tiden att räcka till – personlig planering
 • Formulera och förankra mål
 • Samtalsverktygen coaching och feedback
 • Att delegera – varför, vad och hur
 • Konflikter. Förstå varför de uppstår, förebygga och hantera
 • Ledarskapets paradoxer – hur vet jag vilket verktyg jag ska använda?
 • Grunderna i arbetsrätt: Arbetsgivarens och den anställdes rättigheter och skyldigheter och chefen som arbetsgivarrepresentant. Från anställning till uppsägning – de viktiga hållpunkterna på vägen:
 • Kontakt med facket – hur, när och varför?
 • Grundläggande regler kring anställning och avslut
 • Diskriminering
 • Arbetstid och ledigheter

Observera att detta är en företagsanpassad kurs. Priset är en uppskattning och kan bli högre eller lägre beroende på var i landet ni befinner er samt antal deltagare. Efter kort avstämning så ges ni ett fast pris som inkluderar samtliga kostnader. 

En Företagsanpassad kurs betyder att vi kommer ut till Er arbetsplats och håller utbildningen på plats hos er. Detta gör att vi kan anpassa kursen efter era särskilda önskemål och behov och ni slipper också rese- samt logikostnader för er personal för att delta i kurs. I en företagsanpassad kurs får ni också ökat utrymme för att ställa frågor till föreläsaren som är ämnesexpert vilket annars kan vara en utmaning vid större grupper med deltagare från konkurrerande verksamheter. Ni kan också till kurstillfället ta med era aktuella case att träna på – på så sätt knyts den teoretiska kunskapen an till direkt tillämpbar kunskap!