Säkra Lyft
Distans

Skola Företagsanpassade kurser i Sverige AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

15 000 kr

Kort om utbildningen

Halv- heldag lärarledd utbildning beroende på antal deltagare

Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Vad säger lagstiftningen angående lyftredskap och den som arbetar med dessa?

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivaren. Enligt AFS 2006:6 § 29 får en lyftanordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Detta gäller Oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Det gäller både för den som hanterar och genomför lyften med travers, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfers eller annan lyftanordning samt för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar.

Föreskriften AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde.

Vår kurs följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och internationella standard SS-ISO 23 853:2006 och utbildningen ger ert företag ett företagsintyg som påvisar vilka teoretiska och praktiska kunskaper ni lärt er efter genomförd godkänd kurs! Samtliga deltagare får också efter kurs ett motsvarande intyg men på personnivå med för- och efternamn.

Vid önskemål så registrerar vi ditt utbildningsbevis i ID06 kompetensdatabas kostnadsfritt!

Observera att detta är en företagsanpassad kurs. Priset är en uppskattning och kan bli högre eller lägre beroende på var i landet ni befinner er och antalet deltagare. Efter kort avstämning så ges ni ett fast pris som inkluderar samtliga kostnader.

En Företagsanpassad kurs innebär att vi kommer ut till Er arbetsplats och håller utbildningen på plats hos er. Detta gör att vi kan anpassa kursen efter era särskilda önskemål och behov och ni slipper rese- samt logikostnader för er personal för att delta i kurs. I en företagsanpassad kurs får ni även ökat utrymme att ställa frågor till föreläsaren som är ämnesexpert, något som annars kan vara en utmaning vid större grupper med deltagare från konkurrerande verksamheter. Ni kan också öva på den utrustning och i den miljö ni befinner er i dagligen. Vi är enID06-ackrediterad kompetensregistrator och registrerar vid önskemål era utbildningar på era respektive ID06-kort. Detta gör vi helt kostnadsfritt!