Situationsanpassat Ledarskap
Distans

Skola Företagsanpassade kurser i Sverige AB

Utbildningsstart

12 december 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

2 dagar
Situationsanpassat ledarskap handlar om att du som ledare anpassar dina beteenden efter medarbetarnas kompetens. Beroende på medarbetares kompetenser och engagemang i dess arbetsuppgifter så behövs olika typer av ledarskap.

Alla människor är olika och har varierande kompetens och engagemang i olika arbetsuppgifter. En och samma individ kan behöva mycket stöd och uppmuntran i en viss situation men endast behöva kortfattad information inför en uppgift som han eller hon känner sig trygg med och är självgående i.

Denna utbildning syftar till att öka din medvetenhet som ledare för att på så sätt bli en mer flexibel ledare. En flexibel och medveten ledare ökar sin förmåga att leda genom att utveckla medarbetarnas kompetens och förmåga att kunna bedöma en människa i en situation snarare än människan.

För att nå dit måste du som ledare kunna se medarbetarens behov, förmåga och vilja i den aktuella situationen och anpassa din ledarstil efter det. Det lär du dig i denna utbildning.

Utbildningen varvar teori, konkreta modeller och praktiska övningar.

Del av kursinnehåll

  • Läsa av, förstå och identifiera behov
  • Anpassa ditt agerande efter situationen
  • Kommunicera effektivt
  • Agera snabbare

Observera att detta är en företagsanpassad kurs. Priset är en uppskattning och kan bli högre eller lägre beroende på var i landet ni befinner er samt antal deltagare. Efter kort avstämning så ges ni ett fast pris som inkluderar samtliga kostnader. 

En Företagsanpassad kurs betyder att vi kommer ut till Er arbetsplats och håller utbildningen på plats hos er. Detta gör att vi kan anpassa kursen efter era särskilda önskemål och behov och ni slipper också rese- samt logikostnader för er personal för att delta i kurs. I en företagsanpassad kurs får ni också ökat utrymme för att ställa frågor till föreläsaren som är ämnesexpert vilket annars kan vara en utmaning vid större grupper med deltagare från konkurrerande verksamheter. Ni kan också till kurstillfället ta med era aktuella case att träna på – på så sätt knyts den teoretiska kunskapen an till direkt tillämpbar kunskap!