Bokföring II - årsbokslut
Distans

Skola FEI - Företagsekonomiska Institutet

Utbildningsstart

20 november 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

32 375 kr

Kort om utbildningen

Bokföring II är det andra steget i vår Bokföringsserie. I denna kurs fördjupas kunskaperna om redovisning och du lär dig hur ett rättvisande resultat kan presenteras och att upprätta bokslut. Kursen är helt anpassad till aktuella lagar, regler och normer. Steg för steg, och i stigande svårighetsgrad, behandlas de olika områden du måste behärska. Välj om du vill gå på plats i Stockholm eller på distans med hjälp av FEIFLEX (eller kombinera Stockholm och distans om du vill!). Efter kursen kan du tentera andra steget av FEI:s Certifikat Bokföring.

Under kursen får du lära dig hur inkomster och utgifter periodiseras, hur tillgångar värderas och hur värderingen påverkar företagets redovisade resultat och ekonomiska ställning. I samband med detta kommer vi att gå igenom och tillämpa några av de värderingsregler som finns i regelverket K2.

Du får praktiskt tillämpa civil- och skatterättsliga värderingsregler och de bokslutsdispositioner företaget kan utnyttja. Kursen avslutas med ett stort praktikfall som sammanfattar kursens alla delmoment.

FEIFLEX betyder att lektionerna genomförs i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds i realtid. Du kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om du vill vara på plats hos oss eller delta aktivt på distans. Lektionerna går dessutom att repetera i efterhand, hur många gånger du vill.

Omfattning
Att lära sig bokföring på FEI innebär flexibilitet. Du kan välja två olika kursvarianter:

  • 3+2 dagar kl. 09.00-16.00 under ca 3 veckor.
  • 1 förmiddagspass/vecka kl. 09.00-12.00 i 10 veckor.

Avgift
25 900 kr exkl. moms (32 375 kr inkl. moms). I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och/eller kaffe. Avgiften faktureras före kursstart.
Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 460 kr/mån.