Civilekonom - påbyggnad för ekonomer och fastighetsmäklare 60 hp
Distans

Skola FEI - Företagsekonomiska Institutet

Utbildningsstart

4 december 2019

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

181 250 kr

Kort om utbildningen

FEI och Högskolan Väst lanserar en möjlighet för dig som redan har 120 högskolepoäng. Du kan ha studerat till Fastighetsmäklare, Redovisningsekonom eller Marknadsekonom på FEI eller ha annan motsvarande högskolebakgrund. Genom påbyggnadsstudier kan du öka på din kunskapsbank, erhålla en kandidatexamen och få rätten att använda titeln Civilekonom – en fördel i en konkurrensutsatt marknad. Studierna omfattar 60 högskolepoäng och genomförs under cirka 1 år parallellt med arbetet.

Om utbildningen
Nu kan du bygga på med fortsatta studier till Civilekonom. Detta erbjudande vänder sig till dig som tillhör någon av följande kategorier:

  • har redan uppnått 120 högskolepoäng enligt Fastighetsmäklarinspektionens krav
  • har studerat till Marknadsekonom 120 hp eller Redovisningsekonom 120 hp via FEI
  • har uppnått 120 högskolepoäng på annat håll varav minst 30 måste vara i företagsekonomiska ämnen (kontakta FEI om du har frågor om behörighet)

Det är också en framtida möjlighet att ha i åtanke för dig som nu funderar på att påbörja studier till Fastighetsmäklare, Redovisningsekonom eller Marknadsekonom.

Varför ska du läsa till Civilekonom? Det finns flera skäl. Som bekant råder knivskarp konkurrens i de flesta branscher. Detta gäller i högsta grad fastighetsmäklarbranchen – mellan kedjor, företag och enskilda mäklare – men är också fallet inom många andra kvalificerade yrkesområden.

Att ha gedigna företagsekonomiska kunskaper och en välrenommerad akademisk examen ger konkurrensfördelar, inte minst om du har planer på att bli chef eller egenföretagare.

Företagsekonomi är ett brett ämne som innefattar mycket mer än ”siffror”! I denna påbyggnadsutbildning ligger tyngdpunkten på kunskaper som du har nytta av i en chefs- eller företagarroll. Ämnesområden som Human Resources, projektledning, digital marknadsföring, strategi och internationalisering hjälper dig att utveckla egenskaper och färdigheter som är viktiga i en sådan roll. I utbildningen ingår även ett omfattande examensarbete som kan vara direkt kopplat till den egna organisationen. Detta skarpa projekt kan ses som ett konsultuppdrag där medarbetaren utreder en aktuell fråga åt arbetsgivaren, exempelvis en konkurrensanalys, en affärsstrategi eller en marknadsförings- och säljplan.

FEIFLEX betyder att lektionerna genomförs i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds i realtid. Du kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om du vill vara på plats hos oss eller delta aktivt på distans. Lektionerna går dessutom att repetera i efterhand, hur många gånger du vill.

Omfattning
1 år

Avgift
145 000 kr
Ordinarie avgift ex. moms