Ekonomichefsprogrammet - Redovisningsansvarig
Distans

Skola FEI - Företagsekonomiska Institutet

Utbildningsstart

14 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

168 125 kr

Kort om utbildningen

FEI:s Ekonomichefsprogram ger kvalificerade kunskaper – de flesta som har genomgått programmet har nu ledande ekonomibefattningar. Utbildningen består av flera möjliga etapper. Den första – som beskrivs här – har fokus är på redovisning, juridik och ekonomistyrning. Du får kunskaper som gör att du kan ansvara för ett företags redovisning.

Ekonomichefsprogrammet är en specialiserad utbildning på högskolenivå; en ”komprimerad universitetsexamen”. Med det menar vi att utbildningen ger gedigna kunskaper i de kärnämnen som ingår i en civilekonomutbildning; ämnen som nationalekonomi, juridik, externredovisning, beskattningsrätt, ekonomistyrning och ledarskap. Det vill säga de områden som du har nytta av i ditt arbete som ekonom. Litteraturen är i stora delar identisk med den som används på motsvarande kurser på universitet och högskolor. Däremot är undervisningen och angreppssättet annorlunda. Deltagarna har i genomsnitt över tio års erfarenhet av ekonomiarbete. Det betyder att undervisningen är praktiskt upplagd med många exempel från verkligheten.

FEIFLEX betyder att lektionerna genomförs i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds i realtid. Du kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om du vill vara på plats hos oss eller delta aktivt på distans. Lektionerna går dessutom att repetera i efterhand, hur många gånger du vill.

Omfattning
1 år

Avgift
Ekonomichefsprogrammet – Redovisningsansvarig omfattar cirka 12 månaders studier. Avgift 134 500 kr exkl. moms (168 125 kr inkl. moms). Avgiften delas upp i två delar och faktureras halvårsvis.
Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 2 388 kr/mån.