Ekonomistyrning II - fördjupning
Distans

Skola FEI - Företagsekonomiska Institutet

Utbildningsstart

2 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

35 625 kr

Kort om utbildningen

Traditionellt har ekonomiska mål av finansiell karaktär varit i fokus. Utvecklingen går dock mot att ekonomiska mål av icke-finansiell karaktär i allt större utsträckning lyfts fram. Nya metoder, idéer och synsätt har vunnit mark inom ekonomistyrningsområdet.

Om kursen
På kursen förenas en genomgång av ekonomistyrningens traditionella delar med en utförlig behandling av utvecklingen på området. Vi diskuterar ekonomistyrningens utgångspunkter, hur mål formuleras och hur man upprättar en handlingsplan som leder till dessa mål. Vi behandlar frågor kring storleksutveckling, kapitalanvändning/bindning och visar hur man formulerar en finansiell strategi som leder mot de uppsatta målen.

FEIFLEX betyder att lektionerna genomförs i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds i realtid. Du kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om du vill vara på plats hos oss eller delta aktivt på distans. Lektionerna går dessutom att repetera i efterhand, hur många gånger du vill.

Omfattning
2+3 dagar - 3 veckor

Avgift
28 500 kr
Ordinarie avgift ex. moms