Koncernredovisning I - i enlighet med K3
Distans

Skola FEI - Företagsekonomiska Institutet

Utbildningsstart

4 december 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

26 875 kr

Kort om utbildningen

Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Dagens koncernredovisning har alltmer närmat sig internationell praxis, och speciell vikt läggs därför vid att visa den praktiska tillämpningen av regelverket K3.

Om kursen
Kursen bygger på gemensamma genomgångar av koncernredovisningens kärnområden som exempelvis behandling av goodwill, aktieutdelning, emissioner i dotterbolag och interna mellanhavanden. Undervisningen koncentreras på förvärvsmetoden – den i praktiken mest använda metoden – och i varje teoriavsnitt får du arbeta med verklighetsnära tillämpningsövningar.

FEIFLEX betyder att lektionerna genomförs i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds i realtid. Du kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om du vill vara på plats hos oss eller delta aktivt på distans.
Lektionerna går dessutom att repetera i efterhand, hur många gånger du vill.

Omfattning
Intensivt 3 dagar

Avgift
21 500 kr (26 875 kr ink moms)
Ordinarie avgift ex. moms