Mikroekonomi, 7,5 hp
Distans

Skola FEI - Företagsekonomiska Institutet

Utbildningsstart

28 maj 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

33 625 kr

Kort om utbildningen

Denna kurs i nationalekonomi är obligatorisk om du vill uppnå en Filosofie kandidat-examen i företagsekonomi men den är också lämplig för andra deltagare. Mikroekonomi handlar i huvudsak om att förstå hur producenter och konsumenter samverkan på marknader, ett område som är viktigt i många yrkesroller, både inom privat och offentlig sektor.

Kursinnehåll

  • Begreppet knapphet – begränsade resurser
  • Alternativkostnadsbegreppet
  • Grundläggande begrepp och metoder i mikroekonomisk teori
  • Efterfråge- och utbudskurvor i ekonomiska analyser
  • Grunderna i konsumtions- och produktionsteorin
  • Effekterna av marknadsmisslyckanden
  • Statens roll i en marknadsekonomi
  • Spelteori i mikroekonomisk analys
  • Grunderna i arbetsmarknadsteorin

FEIFLEX betyder att lektionerna genomförs i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds i realtid. Du kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om du vill vara på plats hos oss eller delta aktivt på distans. Lektionerna går dessutom att repetera i efterhand, hur många gånger du vill.

Omfattning
2 dagar och 5 kvällar under cirka 7 veckor på plats eller på distans via FEIFLEX. Tillfällena inkluderar seminarier, webinarier, handledarstöd och andra aktiviteter online. Klicka på nästa kurstillfälle för att se schema med datum.

Avgift
26 900 kr exkl. moms (33 625 kr inkl. moms). Kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina i Stockholm, samt lunch och kaffe i samband med lektioner på FEI. Avgiften faktureras före kursstart.