Personalekonomi
Distans

Skola FEI - Företagsekonomiska Institutet

Utbildningsstart

18 maj 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

27 250 kr

Kort om utbildningen

Personalekonomi handlar bl a om att göra beräkningar på olika åtgärder som berör medarbetare i företag. Genom att detaljerat räkna på vad en timme kostar, går det att prissätta olika aktiviteter i verksamheten. Du får också kunskaper i hur du ska bedöma, presentera och argumentera för sådana åtgärder. Statistik och nyckeltal, såsom personalomsättning, samt uppställningar på tidsanvändning diskuteras också. Under dagarna får du exempel på sammanställningar som du kan använda praktiskt.

Inom personalekonomin används olika enheter såsom timmar, antal personer och kronor. Vi kommer gå igenom olika verktyg för att ta fram dessa mått. En del personalstatistik är nödvändig för att skapa en överblick av personalsituationen, exempel på uppgifter är antal anställda, kön, ålder, anställningsform, sysselsättningsgrad och personalomsättning.

FEIFLEX betyder att lektionerna genomförs i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds i realtid. Du kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om du vill vara på plats hos oss eller delta aktivt på distans. Lektionerna går dessutom att repetera i efterhand, hur många gånger du vill.

Omfattning
En dag/vecka kl. 09.00- 16.00 under tre veckor, sammanlagt 3 dagar.

Avgift
21 800 kr exkl. moms (27 250 kr inkl. moms). I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt kaffe och lunch. Avgiften faktureras före kursstart.
Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 387 kr/mån