Projektinköpare / Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning 400 Yh-poäng
Distans

Skola FEI - Företagsekonomiska Institutet

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen Projektinköpare/Entreprenadingenjör är en utmärkt utbildning för dig som vill utbilda dig till inköpare inom byggbranschen.

Projektinköparrollen i byggbranschen är väldigt nischad och komplex. Projektinköparen står ofta för majoriteten av företagets kostnader och har därav ett stort fokus internt. Mandatet för rollen och statusen på rollen har höjts markant på senaste år och ställer då högre krav på den profil som söks. De studerande kommer efter utbildningen ha djupa kunskaper om skapande och upprätthållande av inköpstidplan samt en förståelse för inköpsposternas position i produktions och byggprocess.

Kursen läses på distans via FEIFLEX.

FEIFLEX betyder att lektionerna genomförs i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds i realtid. Du kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om du vill vara på plats hos oss eller delta aktivt på distans. Lektionerna går dessutom att repetera i efterhand, hur många gånger du vill.

Omfattning: 400 YH-poäng, 80 veckor varav 26 veckor Lärande i arbete, LIA.

Finansiering: Avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel.