Arbetsrätt för chefer - på distans
Distans

Skola IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Utbildningsstart

11 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Pris

18 625 kr

Kort om utbildningen


Kursen är en gedigen grundkurs som riktar sig till dig som är i en arbetsledande funktion eller handlägger arbetsrättsliga frågor och har behov av praktiskt orienterad kunskap om allt från anställning till uppsägning.

Kursen tillför en nödvändig kompetens för dig som arbetsleder eller har chefsansvar oavsett om du har varit verksam i många år eller nyligen har startat. Arbetsrättsliga kunskaper ses även som mycket meriterande i en chefskarriär och efterfrågas av många arbetsgivare.

Utbildningen ges med samma innehåll som en universitetsutbildning, med en praktisk utgångspunkt sätts de arbetsrättsliga regelverket in i sitt sammanhang för att kursdeltagaren ska ha direkt användning av kunskaperna. Kursledaren som är huvudlärare i arbetsrätt har en gedigen universitetsbakgrund men även stor praktisk erfarenhet och är en mycket uppskattad pedagog.

Kursinnehåll:

  • Skillnaden mellan uppdragstagare och anställda.
  • Vilka olika anställningsformer finns det och hur ska de användas?Provanställning – vad är egentligen möjligt?
  • När och hur ska de olika arbetsrättsliga förhandlingarna ske och vilken information måste ges innan?
  • Vad är egentligen ett kollektivavtal och hur kan det användas?
  • Arbetsgivarens omplaceringsrätt – rätten att omplacera mot arbetstagarens vilja, hur långt går den?
  • Arbetstagarens lojalitetsplikt, vad innebär den?
  • Tolkningsföreträde, vetorätt och stridsåtgärder.
  • Ledighetsrätt, semester, föräldraledighet m.m., vad gäller?
  • Uppsägning och avsked, vad skiljer?
  • Arbetsmiljöansvar