Auktoriserad Elinstallatör Lågspänning - Distans
Distans

Skola INSU AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

41 000 kr

Kort om utbildningen

Vill du bli auktoriserad elinstallatör och öka dina möjligheter inom elbranschen? För att få mer ansvar och befogenheter så behöver du ha rätt kunskap och vara auktoriserad. I vår distanskurs lär dig det du behöver för att få auktorisation för lågspänning (AL). Efter utbildningen har du möjlighet att söka auktorisation lågspänning (AL). Du startar distansutbildningen när du själv vill!

ORDINARIE PRIS
32 800 kr exkl moms
Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

MEDLEMSPRIS 1
32 800 kr exkl moms
Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare

MEDLEMSPRIS 2
32 800 kr exkl moms
Elektriker från Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av installationsavtalet. Gymnasielärare på ETGs partnerskolor.