Auktoriserad Elinstallatör
Distans

Skola INSU AB

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Satsa på ett framtidsyrke! Det finns ett stort behov av kompetent personal inom elteknikbranschen. Möjligheten att utvecklas inom branschen är mycket god.

Genom att läsa auktoriserad elinstallatör ökar din attraktion på arbetsmarknaden! Varför blir du attraktiv om du har en utbildning till auktoriserad elinstallatör? Jo, det behövs kunskap om regelverk & standarder, beräkningar och dimensioneringar, hur man kontrollerar före ibruktagning, mätningar, hur man upprättar ritningar och kretsscheman och hur man skriver ett egenkontrollprogram.

För att bedriva elinstallationsarbeten är det sedan den 1 juli 2017 ett krav på att ha en auktoriserad elinstallatör knuten till företaget, och ett egenkontrollprogram.Efter utbildningen kan du arbeta som auktoriserad elinstallatör, auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad eller som elkonsult.