Basmedicin - utbildning på distans
Distans

Skola Kina-Terapi Skolan

Utbildningsstart

27 oktober 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Pris

5 800 kr

Kort om utbildningen


För att bli godkänd på någon av skolans yrkesutbildningar måste du ha godkända betyg i basmedicin. Detta är ett antal medicinska ämnen som krävs av de flesta yrkesförbunden för att du som terapeut ska kunna teckna försäkringar och ansöka om medlemskap.

Utbildningen sker enligt de kriterier och riktlinjer som satts upp av SFKM och BKM.

KURSLITTERATUR
Kurslitteratur som används är: Medicin 1 + 2, med ISBN: 978-91-40-67247-6. Författare: Maria Bengtsson och Ulla Lundström. Kurslitteraturen betalas av eleven själv.

SJÄLVA UTBILDNINGEN
Själva utbildningen är upplagd som distansutbildning, med 5 stycken en-dagsseminarier. Du kan påbörja utbildningen med vilket av dessa seminarier som helst. Det innebär att du kan starta din utbildning när som helst på året. Dessa seminarier ska ses som upptakt av studierna, men är också tillfälle för tentamen.

TELEFONKONTAKT MED LÄRAREN
Under varje delkurs har varje elev en obligatorisk telefonkontakt med läraren för att stämma av studierna. Dessa bokas genom ”online booking” på skolans hemsida. Önskar eleven ytterligare telefonkontakt bokas dessa tider på samma sätt.

GODKÄND UTBILDNING & DIPLOM
Efter avslutad, godkänd utbildning erhåller eleven diplom. Häri anges utbildningens längd, och antalet dokumenterade studietimmar för respektive ämne. Tentamina avläggs löpande inom en 12-månaders period från kursstart. Kraven för godkänd tentamen är 65% rätt, och enda betyg som ges är ”godkänd”. Förnyad tentamen vid ”icke godkänd” ska avläggas senast 6 månader efter sista huvudtentamen.

OMTENTAMEN
För omtentamen tillkommer en extra avgift om 250kr.

Sjätte huvudtentamen samt eventuell omtentamen sker enskilt på hemmaorten med skrivningsvakt, exempelvis på det lokala biblioteket.

Har du på annat sätt förvärvat dessa kunskaper, men inte har diplom på detta, finns möjlighet att få dina kunskaper vidimerade genom att skriva tentamen för varje delkurs till en kostnad av totalt 2500kr. Om du uppnår godkänt på samtliga tentamen erhåller du diplom för kursen. Omtentamen ges dock inte möjlighet till, så blir du ej godkänd hänvisas du till att delta på utbildningen för att få diplom.