Effektivt styrgruppsarbete - E-learning
Distans

Skola Projektstegen Sverige AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

4 500 kr

Kort om utbildningen

Den här utbildningen genomförs online och ger kunskaper i hur ett aktivt styrgruppsarbete kan skapa förutsättningar för lyckade projekt. Du får lära dig vilka ansvarsområden som är centrala för en styrgrupp. I en styrgrupp finns olika roller, som behöver samverka både inom styrgruppen och med projektets omvärld. Du kommer också få kunskaper i viktiga moment att hantera före, under och efter styrgruppsmöten. Utbildningen omfattar också principer för beslutsfattande och hur styrgruppen kan hantera ändringar på ett kontrollerat sätt.

Innehållet i den här utbildningen är mycket varierat med beskrivningar, filmklipp, interaktiva delar, övningar, reflektionsdelar och kunskapstest.

Exempel på kursinnehåll:
Effektiva projekt - Styrgruppens syfte och arbetsuppgifter - Projektmodellens stöd - Bemanning och roller -- Förbereda, genomföra och dokumentera styrgruppsmöten - Beslutsfattande och underlag - Hantera ändringar - Kommunikation & Sekretess - Projektekonomi - Utvärdera och dra lärdom

Förkunskaper
Kunskaper om projektarbetsformen krävs för den här utbildningen

Pris: 3600 kr ex moms