Praktisk projektledning - E-learning
Distans

Skola Projektstegen Sverige AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

6 125 kr

Kort om utbildningen

Den här utbildningen genomförs online och ger dig goda kunskaper i modernt projektledarskap. Du kommer att få lära dig hur ett projekt genomförs från start till mål. Utbildningen ger kunskap i uppstart, planering, genomförande och avveckling av projekt. Du kommer att få lära dig planeringsteknik och hur du identifierar och agerar i olika projektsituationer. Utbildningen innehåller också delar som fokuserar på hur du som ledare kan agera i din roll som professionell projektledare.

Innehållet i den här utbildningen är mycket varierat med beskrivningar, filmklipp, interaktiva delar, övningar, reflektionsdelar och kunskapstest.

Exempel på kursinnehåll:
Uppstart av projekt - Projektmodell - Olika projektfaser - Vanliga analyser i projekt - Projektorganisation - Att skapa effektiva grupper - Planeringstekniker - Riskhantering - Att leverera - Hantera ändringar - Att mäta och följa upp - Avveckla och dra lärdom

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs för den här utbildningen

Pris: 4900 kr ex moms