Projekt för chefer - E-learning
Distans

Skola Projektstegen Sverige AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

4 875 kr

Kort om utbildningen

Den här utbildningen genomförs online och vänder sig till dig som är chef eller beställare av projekt i en projektintensiv organisation. Utbildningen ger dig handfasta råd för hur bemanning, styrning, prioriteringar och intressekonflikter kan hanteras i projekt och vilka förutsättningar som krävs för lyckade projekt. En del av utbildningen handlar om hur du effektivt kan stötta och bidra till effektiva projekt i din organisation. 

Innehållet i den här utbildningen är mycket varierat med beskrivningar, filmklipp, interaktiva delar, reflektionsdelar och kunskapstest. 

Exempel på kursinnehåll:
Chefens olika roller i projekt - Projektmodellens stöd - Att hantera beslut - Att beställa projekt - Project Governance - Att genomföra projektgranskning - Att delta i styrgruppsarbete - Ändringshantering - Utvärdera och dra lärdom

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper om projektarbetsformen krävs för den här utbildningen

Pris: 3900 kr ex moms