ACT Grundkurs
Distans

Skola Skandinaviska Institutet

Utbildningsstart

1 maj 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

22 500 kr

Kort om utbildningen

Grundkurs I ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
Teoretiska grunder i funktionell kontextualism och beteendeanalys samt träning i grundfärdigheter som används i ACT.

Acceptance and Commitment Therapy ‘ACT’ har nu under flera decennier visat att ‘Psykologisk Flexibilitet’ är en nyckel till mentalt välbefinnande. Psykologisk Flexibilitet definieras som förmågan att kunna känna och tänka med öppenhet och att kunna komma närmare (approach) det som händer inom dig med nyfikenhet och omsorg och att samtidigt gå framåt i de aktiviteter som du värderar. Till skillnad från det som känns naturligt att göra dvs, att undvika obehag, lär ACT dig att gå rakt in i det med en omsorgsfull nyfikenhet. Detta är också tvärtemot många av de behandlingar som sjukvården erbjuda både i form av medicin och terapi.

Syftet med denna ACT utbildning är att ge dig både en grund och en djupare förståelse och praktiska färdigheter av psykologisk flexibilitet. Utbildning sker i princip på distans med hjälp av moderna tekniska lösningar.

Omfattning: 1 termin, distans samt ett tillfälle plats i Stockholm/Uppsala
Investering: 18 000 kr exklusive moms