Ettårig KBT utbildning
Distans

Skola Skandinaviska Institutet

Utbildningsstart

10 februari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

22 500 kr

Kort om utbildningen

Utbildningen ger dig kunskap i KBT som sedan kan användas inom flera olika områden. Den passar dig som redan arbetar med behandling, terapi eller coaching. Utbildningen passar även dig som söker nya vägar i ditt yrkesliv. Du kan arbeta samtidigt som du studerar då utbildningen är helt på distans. 

Syftet med utbildningen
Att du utifrån ett KBT perspektiv lär dig förstå och kartlägga tankar, känslor, beteenden och beteendemönster hos människor. Du lär dig olika metoder och får verktyg som kan användas för att bemöta och förändra beteenden utifrån KBT. Du lär dig även att föra effektivare samtal för att bemöta människor i olika situationer. Utbildningen genomförs helt på distans och är uppdelad i olika moment som innehåller föreläsningar, övningar och videoexempel. Utgångspunkten är utifrån KBT och pågående forskning inom området. 

Investering: 18 000 kr exklusive moms