Grundutbildning i psykoterapi (Steg 1 KBT)
Distans

Skola Skandinaviska Institutet

Utbildningsstart

2 februari 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

139 000 kr

Kort om utbildningen

För dig som vill bedriva KBT under handledning och studera vidare till legitimerad psykoterapeut (Steg-2) på Universitet.

Det finns idag ett massivt stöd för KBT och det kommer hela tiden ny forskning som visar på goda resultat t.ex kring relationsproblem och parterapi. KBT är ett samlingsnamn för teorier och metoder som används för att åstadkomma förändringar i människors beteenden och livssituation. Dessa teorier och metoder är vetenskapligt förankrade och har visat sig ha god effekt på ett flertal olika problemområden.

Mål för utbildningen
Efter avslutad utbildning ska den studernade besitta de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna bedriva psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi, under handledning.

Studieform: Distans och 2-3 träffar på plats per termin i Stockholm.
Investering: Kursavgift per termin är 23 500 kr inklusive moms. Kostnad för handledning i grupp tillkommer med 15 000 kr inklusive moms per termin under tre terminer. Total kostnad för kursavgift inklusive handledning i grupp är 139 000 kr inklusive moms för fyra terminer.