Affärsjuridik 15 hp - halvtid kväll distans
Distans

Skola Stockholms Fria Universitet

Utbildningsstart

4 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

6 800 kr

Kort om utbildningen

Kursplan och litteraturlista motsvarar Affärsjuridik 15 hp vid Stockholms universitet. Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet av undervisning och examination inom juristutbildningen samt omfattande kvalificerad praktisk-juridisk verksamhet.

Kursen, som bygger på Juridisk översiktskurs (JÖK), omfattar viktiga delar av svensk förmögenhetsrätt, med andra ord de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av sådana transaktioner i olika riktningar. Här ingår olika typer av avtalsförhållanden, såsom företagsöverlåtelse, kreditavtal och borgensavtal, bolagsrätt och annan associationsrätt, kredit- och säkerhetsrätt samt förmånsrätt. Utöver förmögenhetsrätten omfattar kursen insolvensrätt (konkurs, utmätning m.m.) samt straffrätt vad gäller brott i affärslivet.

Vårens Affärsjuridik 15 hp halvtid kväll (4 månader) börjar tisdagen den 4 februari 2020.
Undervisningen är på tisdagar kl 18-21 via konferenssystemet Adobe Connect som ingår i kursavgiften.
Ordinarie tentamen är den 14 juni 2020. Lektionssalarna är på Karlavägen 79 i Stockholm.

Tentamen kan ske på annan ort genom samverkan med kommunala lärcentra, se nitus.se.

Information om kursen och anmälan på info@stofu.se, www.stofu.se, 08-661 74 71, eller ring/SMS:a till 0708-866 430.
Vid anmälan: ange namn, personnummer, adress, telefon och e-postadress.

Kursavgift: 6.800 SEK inkl. moms
Anmälan senast vid kursstart. Tidigare anmälan ger företräde.