Hållbarhetsspecialist
Distans

Skola Stockholms Internationella Handelsskola

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Nya lagar, megatrender och ett ökat intresse för hållbara varumärken är exempel på faktorer som driver en växande arbetsmarknad för hållbarhetsspecialister. Antalet jobb med hållbarhetsinriktning blir allt fler och allt talar för att antalet kommer att öka kraftigt de kommande åren.

Genom denna utbildning kommer du bland annat att lära dig att analysera en organisation utifrån ett hållbarhetsperspektiv, kommunicera en organisations hållbarhetsarbete och bygga varumärke genom detta.När du fullgjort utbildningen får du ett examensbevis för fullgjord kvalificerad Yrkeshögskoleexamen till Hållbarhetsspecialist.

Utbildningens mål
Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Hållbarhetsspecialist.