Studiehandledare
Distans

Skola Sunderby Folkhögskola

Utbildningsstart

19 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

1 400 kr CSN

Kort om utbildningen

Yrkesutbildningen Studiehandledare vänder sig till dig som vill vara en viktig resurs i det dagliga arbetet i skolan där det handlar om att stödja elevers utveckling och lärande.

Yrkesutbildningen Studiehandledare är en ettårig utbildning på distans med utgång i att arbeta som en viktig resurs i skolan, i arbetet med att stödja elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska ge deltagaren förutsättningar och verktyg att kunna ge stöd i det arbete som behövs för elever att nå målen i skolan. Vi ställer inga krav på förkunskaper inom området men krav på grundläggande behörighet (eller annan adekvat utbildning) med lägsta betyg E i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande.

Utbildningen riktar sig till dig som vill vara en viktig resurs i det dagliga arbetet i skolan där det handlar om att stödja elevers utveckling och lärande. En studiehandledare ska kunna handleda elever i nära samarbete med andra yrkesroller som lärare, specialpedagoger och kurator.

Plats: Distans med två fysiska träffar per termin på Sunderby folkhögskola, varje träff är cirka tre dagar. 

Serviceavgift: 700 kronor / termin