Stretching & undersökningsmetodik
Distans

Skola Sveriges Utbildningscenter

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Pris

2 995 kr

Kort om utbildningen


Hos oss kan du lära dig muskeltöljning och undersökningsmetodik utan att betala en förmögenhet eller behöva ta ledigt från arbetet!

Stretchingkursen baserar sig på kraven som Branschrådet Svensk Massage (BSM) har tagit fram för certifierade massörer. BSM är Sveriges största certifieringsorgan för massörer/massageterapeuter.

Omfattning för muskeltöjning
Du kommer att lära dig töja samtliga nedanstående 47 muskler!


Ryggen:

 • M. Latissimus Dorsi
 • M. Erector Spinae
 • M. Trapezius
 • M. Rhombodeii
 • M. Levator Scapulae
 • M. Supraspinatus
 • M. Infraspinatus
 • M. Teres minor
 • M. Teres major
 • M. Subscapularis
 • M. Quadratus Lumborum

Säte och ben:
 • M. Gluteus Maximus
 • M. Gluteus Medius/minimus
 • Utåtrotatorer
 • Hamstrings
 • M. Triceps Surae
 • M. Rectus femoris
 • Mm. Vastii
 • Adduktorer, långa
 • Adduktorer, korta
 • M. Tibialis anterior
 • M. Sartorius
 • M. Fibularis Longus et Brevis
 • M. Tibialis posterior
 • Tåextensorer
 • Tåflexorer

Axel och arm:
 • M. Biceps Brachii
 • M. Triceps Brachii
 • Flexorer i underarmen
 • Extensorer i underarmen
 • M. Deltoideus
 • M. Coracobrachialis
 • M. Brachialis
 • M. Brachioradialis
 • Fingerextensorer
 • Fingerflexorer

Bröst, nacke och skalle
 • M. Pectoralis major
 • M. Pectoralis minor
 • M. Iliopsoas
 • Nackrosett, Mm. Suboccipitale
 • M. Scalenii
 • M. Sternocleidomastoideus
 • M. Rectus Abdominis
 • M. Obliquus Externus et Internus Abdominis
 • Masseter
 • M. Pterygoideus Lateralis et Medialis
 • M. Temporalis