Kost- och hälsocoach
Distans

Skola Väddö Folkhögskola

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Att arbeta som kost- och hälsocoach innebär att kunna stötta och motivera människor som vill göra en livsstilsförändring.

För en kost- och hälsocoach är det lika viktigt att kunna leda ett motiverande samtal som att ha god kunskap inom hälsa, kost och fysisk aktivitet. Utbildningen har sin tyngdpunkt i kost, hälsa och hållbar utveckling. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som har erfarenheter av att vara ute i arbetslivet men yrkesområdet behöver inte vara hälsorelaterat.

Den här utbildningen sker på distans men med 6 fysiska träffar på Väddö folkhögskola. Träffarna är till för föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.

Ekonomi: Kost och logi är 4350 kronor per termin.