Ekohushåll - i teori och praktik
Distans

Skola Väddö Folkhögskola

Utbildningsstart

16 mars 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Deltidsutbildningen ges på distans med 9 fysiska träffar på skolan. Kursen vägleder dig genom ekohushållningens olika områden och vi lär dig hur du går från konsument till producent och visar hur du skapar nya beteendemönster för en mer hållbar och meningsfull tillvaro.

Ekohushållning sträcker sig över många olika ämnesområden, därför är utbildningens inriktning bred. Vi studerar allt ifrån regenerativ småskalig odling (vårt huvudfokus på kursen) och djurhållning, till kunskap om vilda växter och hantverk. Vi praktiserar odling med kunskaper hämtade från främst permakultur och korean natural farming (KNF). Stor vikt läggs vid jordkunskap. Vi odlar framförallt ätbara perenner och vedartade växter.

Vi jobbar samtidigt med att ställa om från där vi är idag. För att kunna göra det och för att ha energi att ekohushålla måste vi först se till att vi själva mår bra. Det gör vi med hjälp av att studera näringsrik, hållbar och socialt riktig kost, träning (på din nivå) och andning. Vi tittar även på beteendeförändrande mönster i vår vardag för att kunna dra ner på resursanvändandet och ta ett större socialt ansvar glokalt. Läs mer om utbildningen på Väddö folkhögskolas hemsida.

Ekonomi: Undervisningen är kostnadsfri men vi tar ut en serviceavgift på 3400 kr per läsår för förbrukningsmaterial och avgifter för studiebesök. Kostnad för kost och logi på skolan under träffarna tillkommer.