Lärarassistent
Distans

Skola Vårdyrkeshögskolan

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Distansutbildningen för dig som vill göra karriär inom skolvärlden som lärarassistent, pedagogassistent eller skolassistent.

Vad gör en lärarassistent?
Lärarassistent är en relativt ny titel i skolan och det finns inte någon uttalad arbetsbeskrivning, därför skiljer sig förväntningarna på lärarassistenten åt mellan skolorna. Oavsett vad din framtida arbetsplats har behov av så kommer ditt fokus främst att ligga på att avlasta och underlätta lärares och övrig personals arbete.

Som lärarassistent kan du arbeta tillsammans med enskilda lärare eller flera i ett arbetslag. I ditt arbete möter du många olika människor, där det gäller att du fångar upp och förstår deras behov och på vilket sätt du kan hjälpa till, avlasta och underlätta. På så sätt bidrar du till ett positivt arbetsklimat där människor trivs och vill arbeta.

Jobba som lärarassistent
Efter utbildningen kan du arbeta inom hela skolan, från förskola upp till gymnasiet och vuxenutbildningar.