Elkonstruktör
Distans

Skola Xenter Botkyrka

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som elkonstruktör genomför du energiberäkningar med hjälp av olika programvaror, projekterar elinstallationer samt upprättar handlingar och ritningar. Du gör ritningar för elektronik som ska implementeras i olika installationer. För att bli antagen till denna utbildning krävs att du utöver gymnasieskolans el- och energiprogram även har 2 års arbetslivserfarenhet som elektriker.

I nuläget och i framtiden står Sverige inför stora projekt inom både byggsektor och industri. Tillgången på bostäder och en väl fungerande infrastruktur är avgörande för rörligheten på arbetsmarknaden och för Sveriges ekonomiska tillväxt. Ett nyckelyrke för att samhället ska kunna utvecklas och projekt genomföras är elkonstruktör.

Längd: 126 veckor fördelat på 3 år (315 YH-poäng)
Utbildningsform: distans, halvfart (50 %)