Internationell logistiker/speditör inriktning digitalisering
Helsingborg

Skola Hermods

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Helsingborg

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar. Logistik bygger på optimering och effektivisering av verksamheten.
Utbilda dig till internationell logistiker/speditör och arbeta med att hitta miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningar.
Yrket passar dig som har god helhetssyn, är kommunikativ och gillar problemlösning. Branscher står inför en omvälvande digitalisering och den här utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i ny digital teknik inom handel och logistik.
Efter utbildningen har du kompetens inom och förståelse för hela varuflödets uppbyggnad, smarta logistiklösningar och inköpsprocessens olika moment. Du har kompetens att använda samt utveckla den digitala teknik som finns inom branschen.