Masterutbildning inom energi- och miljöeffektiva byggnader
Helsingborg

Skola Lunds universitet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Helsingborg

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

En utbildning på LTH för dig som har en kandidatexamen inom byggteknik eller arkitektur.översiktI dag står byggnader för en stor del av den globala energianvändningen. Under en byggnads livscykel är energianvändningen det som huvudsakligen påverkar miljön.Denna utbildning ger dig som student förmåga och kunskap att bidra till och påverka utformning, konstruktion eller renovering av energieffektiva byggnader som tar hänsyn till arkitektur och miljö, boendes behov, hälsa och trivsel samt övergripande ekonomiska frågor.Forskningen om energieffektiva byggnader vid LTH, Lunds universitet är internationellt erkänd för sin höga kvalitet där man framföra allt tar hänsyn till de boendes behov, trivsel och hälsa. Forskarna har dessutom ett nära samarbete med näringslivet och i synnerhet byggsektorn.